close menu
THIÊN NHIÊN DẠY TRẺ NHỮNG GÌ?

Blog

🌈THIÊN NHIÊN DẠY TRẺ NHỮNG GÌ?
🍂Thiên nhiên dạy trẻ thông minh về trí tuệ cảm xúc thông qua tình yêu thương vô điều kiện của thiên nhiên dành cho muôn loài
🍀Thiên nhiên dạy trẻ về kết nối, kết nối với mọi người, kết nối với muôn loài từ bạn ốc, đến bạn sâu trên lá, bạn cá trong nước, hay một con sóc nhảy trên cây…
🌳Thiên nhiên dạy trẻ toán qua sự khác nhau về kích thước, hình dạng,…
🍄Thiên nhiên dạy trẻ tư duy sáng tạo qua sự quan sát và kết nối mọi thứ tạo nên các tác phẩm riêng của trẻ
Và Một tuần 2 lần, bọn trẻ được học từ người thầy Thiên Nhiên như thế
cta